Lovgivning om GPS til demente - Stella Care

Lovgivning om GPS til demente

og Stella Cares rolle

Reglerne om brug af GPS til demente, der går væk, blev ændret i 2010. Den nuværende lovgivning gør det nemt at udstyre demenspatienter med GPS. Personen med demens skal direkte protestere imod at blive sporet med en GPS.

Det er vores erfaring, at meget få har noget imod at gå med en GPS tracker. Vi bestræber os på at levere små GPS trackere, som nemt kan gemmes under tøjet, diskret i livremmen eller i form af et armbåndsur.

Hos Stella Care vil vi dog gøre opmærksom på, at lovgivning ikke gør det alene. Der er behov for, at GPS’en lades op, at personen med demens har den med sig samt at personalet ved, hvordan systemet bruges.

Vores system er meget nemt at anvende. Vores mål er, at alle skal kunne finde ud af det. Det gælder lige fra, at det er nemt at få personen med demens til at gå med GPS trackeren, til at app’en er så nem at bruge, at alle kan finde ud af det.

Skulle der alligevel være behov for hjælp, kan Søren eller Rasmus fra Stella Care kontaktes døgnet rundt. Det giver tryghed at vide, at der altid er hjælp at få i en presset situation – og at man ikke blot får fat i et call-center.

Hvad siger lovgivningen? Her er et uddrag af serviceloven:

Alarmer og pejlesystemer (GPS) (servicelovens §125, stk. 1 og 2)
Forlader en dement sin bolig, og er der derved risiko for personskade for vedkommende selv, kan personalet beslutte at bruge en personlig alarm eller et pejlesystem (GPS) til den demente, som en del af den daglige omsorg og pleje, hvis den demente ikke selv kan give samtykke og heller ikke protesterer mod tiltaget.

I denne situation er der ikke tale om magtanvendelse, og tiltaget skal derfor ikke registreres og indberettes. Hvis den demente protesterer mod alarmen/pejlesystemet, kan personalet anmode kommunen om tilladelse til at opsætte personlige alarm- eller pejlesystemer.

Det skal være dokumenteret, at den demente forlader boligen og ikke kan tage vare på sig selv, og personalet skal uden held have afprøvet forskellige pleje- og socialpædagogiske tiltag for at undgå, at den demente forlader boligen, før alarm- og pejlesystemer overvejes.

En afgørelse om alarm- og pejlesystemer kan overfor borgere med demens være tidsubegrænset. Tiltaget skal løbende vurderes.