Care Tracker app - Sporing af mennesker med demens - Stella Care
  • Care Tracker app

    Brugervenlig app til sporing via GPS

Vi har udviklet en app, der er simpel og brugervenlig. Vores app fortæller automatisk brugeren, hvis der er noget galt. Eksempelvis hvis en GPS tracker slukkes eller hvis batteriniveauet er lavt. Hvis der er opsat et geo fence på GPS’en, giver app’en naturligvis også en alarm, når personen med demens går uden for geo fence området. Brugeren kan nemt på sin telefon følge den demente persons færden via den lille GPS tracker – sekund for sekund.

App’en kan downloades til iPhone 4s og nyere, og til Android telefoner.

Sådan fungerer app’en

I app’en på din telefon, kan du se en liste over dine GPS trackere. Der er fire GPS trackere tilknyttet denne telefon. Ikonet længst til venstre angiver status for GPS trackeren. Status kan være:

  • Normal
  • Advarsel
  • Alarm

Normal er angivet ved et grønt flueben. Alt er ok. Et gråt ikon angiver, at der ikke kommer info fra GPS trackeren, sandsynligvis fordi den er slukket. Advarsel er angivet ved et gult udråbstegn. Der er noget brugeren skal være opmærksom på. Alarm er angivet ved et rødt udråbstegn, som betyder, at GPS trackeren er uden for geo-fence (elektronisk hegn).

Ved skift fra normal til advarsel eller alarm vil telefonen give en alarm.

Batterisymbolet længst til højre angiver, hvor meget batteri, der er tilbage på GPS trackeren. Telefonen giver besked, når der er ca. tre timers batteritid tilbage på GPS trackeren.

Trykkes der på en GPS tracker på listen, vises GPS trackerens position på et kort. Positionen opdateres automatisk. Pilen angiver, hvilken vej personen med GPS trackeren går.

Du kan se din egen position, hvis du ønsker det. Din position vises med en blå prik. Det kan være en hjælp, hvis du er i et ukendt område eller i et område, hvor der ingen veje er.

Øverst vises navnet på borgeren, der bærer GPS trackeren. Herudover den nærmeste adresse. Seneste position viser tidspunktet for, hvornår GPS trackeren senest har fået en præcis satellitposition.

  • Android app - Sporing af demente med GPS
  • iPhone app til sporing af demente med GPS
  • Android app - GPS til demente
  • iPhone app - sporing af demente med GPS

Video Quick Guide