Gps enheder

Lokaliseringsenheder fra Stella Care løser et samfundsmæssigt problem ved at anvende og videreudvikle kendt teknologi, så den kan anvendes til andre formål end oprindeligt tiltænkt.

Evi gps boks

Nova Gps ur

Liva GPS ur

Basic gps boks