Gps enheder

Lokaliseringsenheder fra Stella Care løser et samfundsmæssigt problem ved at anvende og videreudvikle kendt teknologi, så den kan anvendes til andre formål end oprindeligt tiltænkt.

Evi gps boks

Vega+ Gps ur

Mira+ GPS ur

Basic gps boks