Privatlivspolitik for Stella Care ApS
Opdateret 8. september 2022

1. Introduktion

Stella Care ApS (”vi”, ”os”, ”vores”) er dataansvarlig over for de oplysninger, som vi registrerer om dig, når du eksempelvis er kunde hos os, abonnerer på vores nyhedsbrev, kontakter os eller besøger vores hjemmeside. Du kan her læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at skrive til os på [email protected] eller ringe på telefon +45 4242 9060.

2. Indsamling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Når du er kunde eller repræsenterer en af vore kunder hos os, herunder også i processen op til etableringen af kundeforholdet
 • Når du repræsenterer en af vore leverandører eller samarbejdspartnere
 • Når du søger en stilling hos os
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Når du kontakter os via mail eller telefon
 • Når du besøger vores hjemmeside.

3. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

Når du er kunde hos os eller repræsenterer en af vore kunder:

 • At kunne kommunikere med dig og behandle henvendelser
 • At kunne levere kontraktligt aftalte ydelser og services
 • At kunne overholde vores juridiske forpligtelser og rettigheder
 • At kunne dokumentere aftaler og andre forhold.

Når du repræsenterer en af vore leverandører eller samarbejdspartnere:

 • At kunne kommunikere med dig og behandle henvendelser
 • At kunne levere kontraktligt aftalte ydelser og services
 • At kunne overholde vores juridiske forpligtelser og rettigheder
 • At kunne dokumentere aftaler og andre forhold.

Når du søger en stilling hos os:

 • At kunne kommunikere med dig og behandle henvendelser
 • At kunne behandle din ansøgning
 • At kunne opbevare din ansøgning med henblik på eventuel senere ansættelse
 • At kunne tage eventuel kontakt til tidligere arbejdsgivere med henblik på at indhente referencer, hvis du har givet os dit samtykke til det.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev:

 • At kunne sende dig relevante nyheder og informationer om vores produkter og services.

Når du kontakter os via mail eller telefon:

 • At kunne kommunikere med dig og behandle henvendelser
 • At kunne dokumentere indholdet af din henvendelse gennem opbevaring af mails og optagelse af telefonsamtaler.

Når du besøger vores hjemmeside:

 • At kunne stille vores hjemmeside og dens funktioner til rådighed for dig, og – hvis du giver os dit samtykke – at kunne foretage tilpasning, analyse og statistik på baggrund af oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside.

Vær opmærksom på, at vores behandling af dine personoplysninger kan være nødvendig for at kunne overholde vore juridiske forpligtelser og opfylde vore kontraktlige forpligtelser. I disse tilfælde betyder det, at vi ikke kan etablere og vedligeholde vores kundeforhold eller andre samarbejdsforhold eller behandle og besvare din henvendelse, hvis vi ikke behandler dine oplysninger.

4. Videregivelse af dine personoplysninger

 • I visse situationer kan vi videregive dine personoplysninger til andre modtagere. Dette gælder særligt i følgende tilfælde:

Når du er kunde hos os eller repræsenterer en af vore kunder:

 • Videregivelse til vores samarbejdspartnere, fx i forbindelse med rådgivning.
 • Videregivelse til offentlige myndigheder, fx når dette kræves for at overholde en retlig forpligtelse.

Når du repræsenterer en af vore leverandører eller samarbejdspartnere:

 • Videregivelse til vores samarbejdspartnere, fx i forbindelse med rådgivning.
 • Videregivelse til offentlige myndigheder, fx når dette kræves for at overholde en retlig forpligtelse.

Når du søger en stilling hos os:

 • Videregivelse til tidligere arbejdsgiver, fx når vi har dit samtykke til at indhente referencer fra tidligere ansættelser.

Når du kontakter os via mail eller telefon:

 • Videregivelse til offentlige myndigheder, fx i forbindelse med telefoniske akuthenvendelser, hvor vi kan videregive din henvendelse til borgeres bopælskommuner eller politiet.

Vi anvender desuden en række databehandlere. Behandlingen af dine personoplysninger kan derfor blive overladt til disse databehandlere. Der er indgået databehandleraftaler med alle disse databehandlere, hvilket garanterer dig overholdelse af gældende regler i EU om beskyttelse og behandling af personoplysninger.

5. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til modtagere udenfor EU/EØS. Dette gælder særligt i forbindelse med vores anvendelse af visse databehandlere.

Disse overførsler er sikret af fornødne garantier i form af standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU Kommissionen (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 46(2)(c)) eller EU Kommissionens afgørelse om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 45). Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at få yderligere information i denne sammenhæng.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe opbevaringen tjener et legitimt formål. Vi opbevarer dog generelt dine personoplysninger i følgende opbevaringsperioder:

Når du er kunde hos os eller repræsenterer en af vore kunder:

 • Oplysninger, der fremgår af regnskabsmateriale, opbevares i 5 år efter afslutningen på det regnskabsår, som oplysningerne vedrører.
 • Oplysninger, der fremgår af korrespondance, dokumenter m.v. opbevares så længe samarbejdsforholdet består samt i en periode herefter af hensyn til dokumentation, indtil eventuelle forældelsesfrister er nået.

Når du repræsenterer en af vore leverandører eller samarbejdspartnere:

 • Oplysninger, der fremgår af regnskabsmateriale, opbevares i 5 år efter afslutningen på det regnskabsår, som oplysningerne vedrører.
 • Oplysninger, der fremgår af korrespondance, dokumenter m.v. opbevares så længe samarbejdsforholdet består samt i en periode herefter af hensyn til dokumentation, indtil eventuelle forældelsesfrister er nået.

Når du søger en stilling hos os:

 • Oplysninger, som fremgår af ansøgningsmateriale, og som vi har modtaget som et led i et rekrutteringsforløb, kan blive opbevaret i op til 6 måneder efter rekrutteringsforløbets afslutning.
 • I tilfælde af at du har afgivet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, opbevarer vi samtykkeerklæringen i 5 år efter dit samtykke er trukket tilbage eller er udløbet. Formålet med opbevaringen er, at vi kan dokumentere korrekt indhentet samtykke.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev:

 • Vi opbevarer dine oplysninger i 5 år efter tilbagetrækning af dit samtykke af hensyn til vores dokumentation for korrekt indhentet samtykke.

Når du kontakter os via mail eller telefon:

 • Vi opbevarer dine oplysninger, indtil oplysningerne ikke længere er relevante for behandlingen af din henvendelse eller for vores eventuelle dokumentationshensyn.
 • Dog opbevarer vi optagelser af telefonsamtaler i op til 30 dage af hensyn til dokumentation, eksempelvis i tilfælde af akuthenvendelser.

Når du besøger vores hjemmeside:

 • Dine oplysninger behandles i forbindelse med vores brug af cookies og andre værktøjer til analyse og statistikformål. Opbevaring af dine oplysninger afhænger i denne sammenhæng af de specifikke cookies. Læs mere om opbevaringsperioder og sletning af cookies i vores cookiepolitik.

Vi kan i øvrigt træffe beslutning om længere opbevaring, såfremt vi vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til vores muligheder for at fastlægge et retskrav, gøre et retskrav gældende eller forsvare os mod et retskrav.

7. Retsgrundlag

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af følgende retsgrundlag:

Når du er kunde hos os eller repræsenterer en af vore kunder:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)

Når du repræsenterer en af vore leverandører eller samarbejdspartnere:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)

Når du søger en stilling hos os:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev:
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)
 • Når du kontakter os via mail eller telefon:
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(d)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)

Når du besøger vores hjemmeside:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)

Når vores behandling af dine oplysninger er baseret på vores legitime interesse, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f), omhandler dette særligt:

 • At kunne opbevare visse typer af dokumentation og oplysninger i en periode for at kunne foretage og dokumentere korrekt sagsbehandling,
 • At kunne opbevare visse typer af dokumentation og oplysninger i en periode, såfremt vi vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til vores muligheder for at fastlægge et retskrav, gøre et retskrav gældende eller forsvare os mod et retskrav,
 • At kunne foretage opfølgning på tidligere leverede ydelser, henvendelser m.v.
 • At kunne videregive oplysninger til offentlige myndigheder i tilfælde af akut-henvendelser
 • At kunne stille vores hjemmeside til din rådighed ved at identificere din IP-adresse og placere nødvendige cookies, der gør siden brugbar.

8. Særligt for brugere af Stella Cares GPS-enheder

Vi behandler personoplysninger om brugere af Stella Cares GPS-enheder på vegne af og efter aftale med brugerens bopælskommune eller eventuelle pårørende. I den sammenhæng fungerer vi derfor som databehandler.

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger om specifikke brugere af Stella Cares GPS-enheder, bedes du rette henvendelse til brugerens bopælskommune eller eventuelle pårørende.

Er dit spørgsmål akut og af betydning for brugerens velbefindende, kan du dog altid kontakte os direkte på telefon +45 42 42 90 60.

9. Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.
Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Retten til at trække dit samtykke tilbage.

I de tilfælde, hvor vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit gyldige samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. I visse tilfælde kan retten til indsigt være begrænset.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

10. Du kan klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.