Kommunekart

Kartet viser hvilke kommuner som har oppdaget verdien av Stella Cares produkter og service og på den måten oppnår størst mulig frihet og trygghet.

Vi er stolte over alle kommunene som allerede har valgt Stella Care

Kartet viser kommunene som allerede har valgt Stella Care – og den størst mulige frihet og trygghet som i dag kan tilbys personer med demens.