Personvernerklæring for Stella Care ApS
Oppdatert 8. september 2022

1. Innledning

Stella Care ApS («vi», «oss», «vår») er behandlingsansvarlig for informasjonen vi registrerer om deg, når du for eksempel er kunde hos oss, abonnerer på vårt nyhetsbrev, kontakter oss eller besøker nettsidene våre. Her kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du skrive til oss på [email protected] eller ringe +45 4242 9060.

2. Innsamling av personopplysningene dine

Vi behandler dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • Når du er kunde eller representerer en av våre kunder hos oss, inkludert i prosessen frem til etableringen av kundeforholdet
 • Når du representerer en av våre leverandører eller samarbeidspartnere
 • Når du søker på en stilling hos oss
 • Når du melder deg på vårt nyhetsbrev
 • Når du kontakter oss via e-post eller telefon
 • Når du besøker nettsidene våre.

3. Formålet med behandlingen av personopplysningene dine

Vi behandler opplysningene dine til følgende formål:

 • Når du er kunde hos oss eller representerer en av våre kunder:
 • For å kunne kommunisere med deg og behandle henvendelser
 • For å kunne tilby kontraktsfestede tjenester og tjenester
 • For å kunne overholde våre juridiske forpliktelser og rettigheter
 • For å kunne dokumentere avtaler og andre forhold.

Når du representerer en av våre leverandører eller samarbeidspartnere:

 • For å kunne kommunisere med deg og behandle henvendelser
 • For å kunne tilby kontraktsfestede tjenester og tjenester
 • For å kunne overholde våre juridiske forpliktelser og rettigheter
 • For å kunne dokumentere avtaler og andre forhold.

Når du søker på en stilling hos oss:

 • For å kunne kommunisere med deg og behandle henvendelser
 • For å kunne behandle søknaden din
 • For å kunne lagre søknaden din for mulig senere ansettelse
 • For å kunne kontakte tidligere arbeidsgivere for å innhente referanser hvis du har gitt oss ditt samtykke til å gjøre det.

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev:

 • For å kunne sende deg relevante nyheter og informasjon om våre produkter og tjenester.

Når du kontakter oss via e-post eller telefon:

 • For å kunne kommunisere med deg og behandle henvendelser
 • For å kunne dokumentere innholdet i forespørselen din gjennom lagring av e-post og opptak av telefonsamtaler.

Når du besøker nettsidene våre:
• For å kunne gjøre nettsidene våre og funksjonene på dem tilgjengelige for deg og – hvis du gir oss ditt samtykke – for å kunne utføre tilpasninger, analyser og statistikk basert på informasjon om ditt besøk på nettsidene.

Vær oppmerksom på at behandlingen vår av personopplysningene dine kan være nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser og oppfylle våre kontraktsforpliktelser. I disse tilfellene betyr dette at vi ikke kan etablere og opprettholde våre kundeforhold eller andre samarbeidsforhold eller behandle og svare på henvendelse din hvis vi ikke behandler opplysningene dine.

4. Videreformidling av personopplysningene dine

I visse situasjoner kan vi videreformidle personopplysningene dine til andre mottakere. Dette gjelder spesielt i følgende tilfeller:

 • Når du er kunde hos oss eller representerer en av våre kunder:
 • Utlevering til våre samarbeidspartnere, for eksempel i forbindelse med rådgiving.
 • Videreformidling til offentlige myndigheter, for eksempel når dette er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse.

Når du representerer en av våre leverandører eller samarbeidspartnere:

 • Videreformidling til våre samarbeidspartnere, for eksempel i forbindelse med rådgiving.
 • Videreformidling til offentlige myndigheter, for eksempel når dette er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse.

Når du søker på en stilling hos oss:

 • Videreformidling til en tidligere arbeidsgiver, for eksempel når vi har ditt samtykke til å innhente referanser fra tidligere ansettelser.

Når du kontakter oss via e-post eller telefon:

 • Videreformidling til offentlige myndigheter, for eksempel i forbindelse med akutte telefonhenvendelser der vi kan videreformidle din henvendelse til innbyggeres bostedskommuner eller politiet.

Vi bruker også en rekke databehandlere. Behandlingen av dine personopplysninger kan derfor overlates til disse databehandlerne. Det er inngått databehandleravtaler med alle disse databehandlerne, noe som garanterer at gjeldende regler i EU om beskyttelse og behandling av personopplysninger overholdes.

5. Overføring av personopplysninger til tredjeland

I visse tilfeller kan personopplysningene dine overføres til mottakere utenfor EU/EØS. Dette gjelder særlig i forbindelse med vår bruk av visse databehandlere.

Disse overføringene sikres ved nødvendige garantier i form av standard personvernbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen (jf. artikkel 46 nr. 2 bokstav c i personvernforordningen) eller EU-kommisjonens beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå (jf. artikkel 45 i personvernforordningen). Du er velkommen til å kontakte oss hvis du ønsker ytterligere informasjon i denne sammenhengen.

6. Oppbevaring av personopplysningene dine

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge oppbevaringen tjener til et legitimt formål. Vi oppbevarer imidlertid vanligvis personopplysningene dine i følgende lagringsperioder:

Når du er kunde hos oss eller representerer en av våre kunder:

 • Opplysninger som fremgår av regnskapsmateriale, oppbevares i 5 år etter utgangen av regnskapsåret som opplysningene gjelder.
 • Opplysninger som fremkommer i korrespondanse, dokumenter osv. oppbevares så lenge samarbeidsforholdet består samt i en periode etterpå av hensyn til dokumentasjon inntil eventuelle foreldelsesfrister er nådd.

Når du representerer en av våre leverandører eller samarbeidspartnere:

 • Opplysninger som fremgår av regnskapsmateriale, oppbevares i 5 år etter utgangen av regnskapsåret som opplysningene gjelder.
 • Opplysninger som fremkommer i korrespondanse, dokumenter osv. oppbevares så lenge samarbeidsforholdet består samt i en periode etterpå av hensyn til dokumentasjon inntil eventuelle foreldelsesfrister er nådd.

Når du søker på en stilling hos oss:

 • Opplysninger som fremkommer av søknadsmateriale, og som vi har mottatt som en del av en rekrutteringsprosess, kan oppbevares i inntil 6 måneder etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet.
 • Hvis du har gitt samtykke til vår behandling av personopplysningene dine, vil vi oppbevare samtykkeerklæringen i 5 år etter at samtykket ditt er trukket tilbake eller utløpt. Formålet med oppbevaringen er at vi kan dokumentere riktig innhentet samtykke.

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev:

 • Vi oppbevarer opplysningene dine i 5 år etter at du har trukket tilbake samtykket ditt av hensyn til vår dokumentasjon av riktig innhentet samtykke.

Når du kontakter oss via e-post eller telefon:

 • Vi oppbevarer opplysningene dine til opplysningene ikke lenger er relevante for behandlingen av din henvendelse eller for våre eventuelle dokumentasjonshensyn.
 • Vi oppbevarer imidlertid opptak av telefonsamtaler i opptil 30 dager for dokumentasjonsformål, for eksempel ved akutthenvendelser.

Når du besøker nettsidene våre:

 • Opplysningene dine behandles i forbindelse med vår bruk av informasjonskapsler og andre verktøy til analyse og statistikkformål. Oppbevaringen av opplysningene dine avhenger i denne sammenhengen av de spesifikke informasjonskapslene. Les mer om lagringsperioder og sletting av informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Vi kan også bestemme oss for lengre oppbevaring hvis vi vurderer det som nødvendig av hensyn til våre muligheter til å fastsette et rettskrav, gjøre et rettskrav gjeldende eller forsvare oss mot et rettskrav.

7. Rettslig grunnlag

Vi behandler dataene dine på grunnlag av følgende rettslige grunnlag:

Når du er kunde hos oss eller representerer en av våre kunder:

 • Artikkel 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen
 • Artikkel 6 nr. 1 bokstav c i personvernforordningen
 • Artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen

Når du representerer en av våre leverandører eller samarbeidspartnere:

 • Artikkel 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen
 • Artikkel 6 nr. 1 bokstav c i personvernforordningen
 • Artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen

Når du søker på en stilling hos oss:

 • Artikkel 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen
 • Artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev:

 • Artikkel 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen
 • Artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen

Når du kontakter oss via e-post eller telefon:

 • Artikkel 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen
 • Artikkel 6 nr. 1 bokstav d i personvernforordningen
 • Artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen

Når du besøker nettsidene våre:

 • Artikkel 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen
 • Artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen

Når vår behandling av dine opplysninger er basert på vår legitime interesse, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen, omhandler det særlig følgende:

 • Å kunne oppbevare visse typer dokumentasjon og opplysninger i en periode for å kunne gjennomføre og dokumentere korrekt saksbehandling,
 • Å kunne oppbevare visse typer dokumentasjon og informasjon i en periode hvis vi vurderer det som nødvendig av hensyn til våre muligheter til å fastsette et rettskrav, gjøre et rettskrav gjeldende eller forsvare oss mot et rettskrav.
 • Å kunne følge opp tidligere leverte tjenester, henvendelser osv.
 • Å kunne videreformidle opplysninger til offentlige myndigheter ved akutthenvendelser
 • Å kunne gjøre nettsidene vårt tilgjengelige for deg ved å identifisere IP-adressen din og plassere nødvendige informasjonskapsler som gjør nettsidene brukbare.

8. Spesielt for brukere av Stella Cares GPS-enheter

Vi behandler personopplysninger om brukere av Stella Cares GPS-enheter på vegne av og etter avtale med brukerens bostedskommune eller eventuelle pårørende. I denne sammenhengen fungerer vi derfor som databehandler.
Hvis du har spørsmål om behandling av personopplysninger om bestemte brukere av Stella Cares GPS-enheter, må du kontakte brukerens bostedskommune eller eventuelle pårørende.
Hvis spørsmålet ditt er akutt og av betydning for brukerens velvære, kan du likevel alltid kontakte oss direkte på telefon +45 42 42 90 60.

9. Dine rettigheter

I henhold til personvernforordningen har du en rekke rettigheter. Hvis du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter, kan du kontakte oss.
Du kan også lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning, som du finner på www.datatilsynet.no.
Retten til å trekke tilbake samtykke
I tilfeller der vi behandler opplysningene dine på grunnlag av ditt gyldige samtykke, har du alltid rett til å trekke tilbake samtykket ditt.
Hvis du velger å trekke tilbake samtykket ditt, vil det ikke påvirke lovligheten av vår behandling av personopplysningene dine basert på ditt tidligere gitte samtykke og frem til tidspunktet for tilbaketrekking. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil det derfor først ha virkning fra det tidspunktet.

Retten til innsyn
Du har rett til å få innsyn i opplysningene vi behandler om deg og en rekke flere opplysninger. I visse tilfeller kan innsynsretten være begrenset.

Rett til retting
Du har rett til å få rette uriktige opplysninger om deg.

Rett til sletting
I enkelte tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg før tidspunktet for den generelle slettingen inntreffer.

Rett til begrensning
I noen tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi i fremtiden kun behandle opplysningene med ditt samtykke, eller med det formål å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til å protestere
I noen tilfeller har du rett til å protestere mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger.

Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet)
I visse tilfeller har du rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart filformat og å få disse personopplysningene overført fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hindring.

10. Du kan klage til Datatilsynet

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.no.