Personvernerklæring for Stella Care ApS
Oppdatert 31. mai 2018

Takk for din bruk av Stella Cares tjenester. Dette dokumentet beskriver hvordan vi behandler den informasjon vi innhenter når du kjøper et av våre produkter eller abonnementer, når du bruker Care Tracker-appen til iOS eller Android, ved pålogging i Stella Cares nettgrensesnitt, Stella Care nyhetsbrev, vårt nettsted på stellacare.dk og våre andre tjenester.

Hva og hvorfor
Følgende informasjon lagres for å kunne tilby, forbedre og beskytte tjenesten våre:

Betalingsinformasjon. Ved kjøp av produkter eller tjenester innhenter vi informasjon som navn, adresse, e-post, telefonnummer og annen betalingsinformasjon. Vi bruker denne dataen til levering, betaling og kommunikasjon med kunden omkring status på produkter og tjenester som er kjøpt, samt produkter og tjenester som kunne være av interesse.

App-konto. Vi lagrer telefonnumre for enheter som skal ha adgang til Care Tracker-appen. Telefonnummeret lagres ofte med en beskrivelse av hvor telefonen brukes, slik at de som bruker nettgrensesnittet kan differensiere mellom app-kontoer. Vi lagrer også informasjon om bruk av appen, i form av oppetid, kommunikasjon mellom app og server, hvilke GPS-enheter som spores, hvor lenge og hvilke alarmer som er mottatt. Maskinvareinformasjon om telefonen som appen er installert på, lagres også. Dette er begrenset til UUID, operativsystemets versjon, appens versjon, og maskinvarens navn. Denne informasjonen brukes utelukkende til å forbedre vår tjeneste og sikkerhet, samt til å tilby en bedre support.

GPS-enhet. Vi innhenter GPS-koordinater, adresse, hastighet og retning i sanntid, og knytter dette til en GPS-enhet. Detaljer omkring GPS-enheten er oftest begrenset til en maskinvare-ID, programvare-innstillinger og en eier (betalingsinformasjon). Hvis en kunde velger å dele ytterligere informasjon relatert til bruken av GPS-enheten, kan vi lagre det dersom det ønskes av kunden.

Nettgrensesnitt. Ved bruk av nettgrensesnittet innhenter vi informasjon som IP, dato, tid og brukernavn ved innlogging, redigering eller tilføyelse av enheter. Dette gjøres for å gi bedre support og av sikkerhetsmessige årsaker.

Nyhetsbrev. Når du velger å abonnere på nyhetsbrevet vårt, lagres e-postadressen og navnet ditt, og hvis du velger det, også arbeidsplass og telefonnummer. Dette blir brukt til å skreddersy nyhetsbrevet til kundene som mottar det, slik at det har større relevans for dem. Det kan også brukes til å informere kunder om nye produkter og tjenester som kunne være av interesse.

Med hvem
Personopplysninger, finansielle opplysninger og annen informasjon deles i utgangspunktet ikke med noen. Følgende unntak kan forekomme. Vi selger ikke under noen omstendigheter personopplysningene dine til en tredjepart.

Lov og orden. Vi kan dele informasjon med tredjepart hvis det vurderes at dette er nødvendig for å (a) overholde loven, (b) forebygge tap av liv eller unngå personskader (c) forebygge svindel eller misbruk av Stella Cares system, brukere eller medarbeidere.

Samarbeidspartnere. Vi deler kun data med samarbeidspartnerne våre (leverandører, kunder) i det omfang det er sikkert og relevant. Som påkrevd av gjeldende lovgivning, er det utarbeidet databehandleravtaler med disse.

Andre brukere. Hvis en nødrop-alarm er satt opp til å kontakte flere app-brukere, vil den app-brukeren som først besvarer alarmen, automatisk dele sitt telefonnummer med de andre alarm-mottakerne, slik at disse kan koordinere en passende reaksjon.

Kollegaer. Siden en institusjon kan ha flere brukerkontoer, kan det være nødvendig å dele informasjon med flere medarbeidere fra samme institusjon. Denne type avtale diskuteres ved opprettelse av abonnementet.

Hvor lenge
Betalingsinformasjon for kunden lagres på Stella Cares systemer så lenge kunden har et aktivt abonnement.

I tillegg lagres kundens opplysninger så lenge det finnes et saklig formål for det, hvilket i utgangspunktet er 5 år pluss inneværende år.

Lokasjonsdata slettes automatisk etter 14 dager.

Hvordan får du tilgang til dataene
Du har i utgangspunktet kun adgang til lokasjonsdata i sanntid. Det vil si at du kan se den siste posisjonen som er sendt fra GPS-sporeren. Historiske data kan i særlige tilfeller rekvireres hos Stella Care.

Brukere som ikke lengre er tilknyttet et gjeldende abonnement, vil ikke lengre ha tilgang på sine data. Brukeren vil bli deaktivert og de tilhørende data slettet.

Vi behandler personopplysninger på vegne av dataeieren. For å få personopplysningene dine slettet, rettet eller utlevert, må du henvende deg til behandlingsansvarlige.

Behandlingsansvarlig etter GDPR er kunden som har valgt at Stella Cares produkter skal brukes til lokalisering.

Dataeier er ansvarlig for hvordan og i hvilket omfang Stella Care brukes. Hvis en bruker/person ikke ønsker å bruke en GPS-enhet, skal det avtales med behandlingsansvarlig. Det er kun behandlingsansverlig som kan få slettet dataen til en bruker/person.

Behandlingsansvarlig er ifølge lovgivningen ansvarlig for å sikre at personopplysninger håndteres etter gjeldende lovgivning. Behandlingsansvarlig er derfor ansvarlig for å velge hjelpemidler som sikrer at personvernloven overholdes.

Hvis behandlingsansvaret ligger hos kommunen din, skal du rette henvendelsen til dem for å få dem til å rekvirere at dataene dine slettes og/eller utleveres.

Det må imidlertid forventes at det vil være en viss behandlingstid forbundet med behandlingen/utleveringen av data.

Sikkerhet
Vi arbeider etter en rekke retningslinjer som skal sikre at Stella Cares produkter trygt kan anvendes av sine brukere. Disse opprettholdes av både tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, som forebygger uhensiktsmessig tap, forringelse, tyveri (hacking) eller annen misbruk av personopplysninger.

For å sikre opplysningene dine på Stella Cares nettgrensesnitt, er det viktig at systemets brukere ikke deler passordet sitt med uvedkommende. Av samme årsak utleverer vi ikke glemte passord uten bekreftelse av kundens identitet.

Informasjonskapsler
Stella Cares nettsted bruker informasjonskapsler for å forbedre den enkelte brukers opplevelse av tjenesten vår. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din for å kunne gjenkjenne datamaskinen din ved gjentatte besøk. Informasjonskapslene innhenter ingen personopplysninger og kan ikke inneholde virus eller annen skadelig programvare.

Stella Care bruker informasjonskapsler til å sikre (a) at innloggingsopplysninger lagres når brukeren anmoder om det, og (b) den best mulige driftsmessige kapasiteten, målt ut fra trafikken på portalen.

Informasjonskapsler sletter seg selv etter et vist antall måneder (kan variere avhengig av nettleseren din), men de fornyes etter hvert besøk.

Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, kan du blokkere dem. Se veiledning.

Kontakt
Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående bruken av vår tjeneste eller personvernpolitikk, så kontakt oss på [email protected] att: Mary Svartzengren.