GPS-enheter

Stella Cares lokaliseringsenheter løser et samfunnsproblem ved å anvende og videreutvikle kjent teknologi slik at den kan brukes til andre formål enn opprinnelig tiltenkt.

Evi gps-boks

Vega gps-klokke

Mira gps-klokke

Basic gps-boks