Kommunkarta

Kartan visar vilka kommuner som har upptäckt värdet av Stella Cares produkter och service och som uppnår största möjliga frihet och trygghet.

Vi är stolta över alla kommuner som redan har valt Stella Care

Kartan visar de kommuner som redan har valt Stella Care – och den maximala frihet och trygghet som kan erbjudas personer med demenssjukdom idag.