GPS-enheter

Lokaliseringsenheter från Stella Care löser ett samhällsproblem genom att använda och vidareutveckla känd teknik så att den kan användas för andra ändamål än den ursprungligen var tänkt.

Evi gps-dosa

Vega+ gps-klocka

Mira+ gps-klocka

Basic gps-dosa