GPS-enheter

Lokaliseringsenheter från Stella Care löser ett samhällsproblem genom att använda och vidareutveckla känd teknik så att den kan användas för andra ändamål än den ursprungligen var tänkt.

Evi gps-dosa

Nova Gps klocka

Liva Gps klocka

Basic gps-dosa