Guider

Här hittar du hjälp och instruktioner för att använda våra GPS-enheter och vår Care Tracker-app.

Guide till Nova

Guide till Liva

Guide till Evi

Guide till Basic

Video guider

Om livet med demens

Varje år försvinner 1 000 personer med demenssjukdom. Därför har Stella Care har utvecklat Care Tracker-systemet, som med hjälp av en GPS-enhet lokaliserar personer med demenssjukdom om de går vilse. Det är möjligt att sätta upp ett virtuellt staket runt ett vårdhem eller en bostad. Om personen rör sig utanför detta område meddelas personal och anhöriga via Care Tracker-appen.

Lyssna på Nina när hon berättar om livet med demenssjukdom. Nina berättar om sin dementa make, hur sjukdomen började visa sig och vilka beteendeförändringar hon upplevde. Nina beskriver också när hon fattade beslutet att hennes man skulle bo på ett vårdhem och vilka tankar hon hade inför beslutet, samt vilka utmaningar det innebar i deras vardag. Efter att Ninas man kom in på vårdhemmet beskriver hon sin rädsla för att hennes man skulle bli skadad när hon inte var där. När Ninas man försvinner för första gången beslutar vårdhemmet att utrusta hennes man med en GPS.

Hör också om Aage Rasmussen, som fick diagnosen demens 2008. Hans fru Rita Knudsen berättar hur de första tecknen visade sig. Rita berättar också om hur Aage kunde gå på promenader igen eftersom han fick en GPS-enhet som gjorde det möjligt för Rita och vårdpersonalen att följa Aage om han hade gått vilse och hur de fick hem honom enkelt och säkert.

Skanderborgs kommuns demenssamordnare Inge Tranholm förklarar varför Skanderborgs kommun har valt att erbjuda GPS-enheter till personer med demenssjukdom.

Se våra olika GPS-spårningsenheter här