Integritetspolicy för Stella Care ApS
Uppdaterad 31 maj 2018

Tack för att du använder Stella Cares tjänster. Detta dokument beskriver hur vi behandlar de uppgifter vi samlar in när du köper en av våra produkter eller ett abonnemang, när du använder Care Tracker-appen för iOS eller Andoid, vid inloggning i Stella Cares webbgränssnitt, Stella Cares nyhetsbrev, vår hemsida på stellacare.dk och våra andra tjänster.

Vad och varför
Följande uppgifter lagras för att vi ska kunna erbjuda, förbättra och skydda våra tjänster:

Betalningsinformation. Vid köp av produkter eller tjänster samlar vi in uppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan betalningsinformation. Vi använder dessa uppgifter för leverans, betalning och kommunikation med kunden angående status på köpta produkter och tjänster och för produkter och tjänster som skulle kunna vara av intresse.

App-konto. Vi lagrar telefonnummer för enheter som ska ha åtkomst till Care Tracker-appen. Telefonnumret lagras ofta med en beskrivning av var telefonen används, så att en webbgränssnittsanvändare kan skilja på app-konton. Vi lagrar också information om användning av appen, i form av anslutningstid, kommunikation mellan app och server, vilka GPS-enheter som spåras, hur länge och vilka larm som tagits emot. Hårdvaruinformation från den telefon där appen är installerad lagras också. Detta begränsas till UUID, operativsystemets version, appens version och hårdvarunamn. Dessa uppgifter används uteslutande för att förbättra vår service och säkerhet och för att erbjuda bättre support.

GPS-enhet. Vi samlar in GPS-koordinater, adress, hastighet och riktning i realtid och knyter detta till en GPS-enhet. Detaljer om GPS-enheten begränsas oftast till ett hårdvaru-ID, programinställningar och en ägare (betalningsinformation). Om en kund väljer att dela ytterligare information angående användningen av GPS-enheten kan vi lagra den, om kunden så önskar.

Webbgränssnitt. Vid användning av webbgränssnittet samlar vi in uppgifter såsom IP-adress, datum, tid och användarnamn vid inloggning, redigering eller tillägg av enheter. Detta görs för att ge bättre support och av säkerhetsskäl.

Nyhetsbrev. När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev lagras din e-postadress och ditt namn och, om du väljer det, även arbetsplats och telefonnummer. Detta används för att anpassa nyhetsbrevet till de kunder som tar emot det, så att det är mer relevant för dem. Uppgifterna kan också användas för att informera kunder om nya produkter och tjänster som skulle kunna vara av intresse.

Med vem
Utgångspunkten är att personlig, finansiell och annan information inte delas med någon. Följande undantag kan förekomma. Vi säljer under inga omständigheter dina personuppgifter till tredje part.

Lag och ordning. Vi kan dela uppgifter med tredje part om vi bedömer att det är nödvändigt för att (a) följa lagen, (b) förebygga förlust av liv eller undvika personskador, (c) förebygga bedrägeri eller missbruk/utnyttjande av Stella Cares system, användare eller medarbetare.

Samarbetspartners. Vi delar uppgifter med våra samarbetspartners (leverantörer, kunder) endast i den utsträckning det är säkert och relevant. Enligt kraven i gällande lagstiftning har vi utarbetat personuppgiftsbiträdesavtal med dessa.

Andra användare. Om ett nödanropslarm är inställt för att kontakta flera app-användare kommer den app-användare som besvarar larmet först att automatiskt dela sitt telefonnummer med de andra larmmottagarna, så att de kan samordna en lämplig åtgärd.

Kollegor. Eftersom en institution kan ha flera användarkonton kan det vara nödvändigt att dela information med flera medarbetare från samma institution. Den typen av avtal diskuteras vid registrering av abonnemang.

Hvor længe
Betalingsinformation for kunden gemmes på Stella Cares systemer, så længe kunden har et aktivt abonnement.

Endvidere gemmes kundens oplysninger, så længe der er et sagligt formål med det, hvilket som udgangspunkt er 5 år plus indeværende år.

Lokationsdata slettes automatisk efter 14 dage.

Hur kan du komma åt dem
Utgångspunkten är att du bara har åtkomst till lokaliseringsuppgifter i realtid. Det innebär att du kan se den senaste positionen som kommer från GPS-trackern. Historiska uppgifter kan i särskilda fall rekvireras från Stella Care.

Användare som inte längre är knutna till ett gällande abonnemang kan inte längre komma åt sina uppgifter. Användaren avaktiveras och de tillhörande uppgifterna raderas.

Vi behandlar personuppgifter på den personuppgiftsansvariges vägnar. För att få dina personuppgifter raderade, rättade eller överlämnade ska du vända dig till den personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsansvarig är den kund som har valt att Stella Cares produkter ska användas för lokalisering.

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för hur och i vilken utsträckning Stella Care används. Om en person inte vill använda en GPS-enhet måste det avtalas med den personuppgiftsansvarige. Det är bara den personuppgiftsansvarige som kan få uppgifter om en person raderade.

Den personuppgiftsansvarige har enligt lagstiftningen ansvar för att säkerställa att personuppgifter hanteras lagenligt. Den personuppgiftsansvarige ska därför ansvara för att välja hjälpmedel som säkerställer att dataskyddsförordningen efterlevs.

Om din kommun är personuppgiftsansvarig ska du vända dig dit för att få dem att begära att dina uppgifter raderas och/eller överlämnas.

Du får dock räkna med att det tar lite tid med hanteringen/överlämnandet av uppgifter.

Säkerhet
Vi arbetar efter en rad riktlinjer som ska säkerställa att Stella Cares produkter tryggt kan användas av sina användare. Riktlinjerna följs med hjälp av såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder, som förebygger oavsiktlig förlust, förstöring, stöld (hackning) eller annat missbruk av personuppgifter.

För att säkra dina uppgifter i Stella Cares webbgränssnitt är det viktigt att systemanvändarna inte delar sitt lösenord med obehöriga. Av samma anledning lämnar vi inte ut glömda lösenord utan att bekräfta kundens identitet.

Cookies
Stella Cares hemsida använder cookies för att förbättra den enskilda användarens upplevelse av vår service. En cookie är en liten textfil som lagras i din dator för att din dator ska bli igenkänd vid återkommande besök. Cookies samlar inte in några personuppgifter och kan inte innehålla virus eller annan skadlig programvara.

Stella Care använder cookies för att säkerställa (a) att inloggningsuppgifter blir ihågkomna när användaren begär det, (b) den bästa möjliga driftskapaciteten, med trafiken i portalen som mått.

Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader (kan variera beroende på din webbläsare), men de förnyas vid varje besök.

Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se manualen..

Kontakt
Om du har frågor eller problem när du använder våra tjänster eller angående integritetspolicyn, kan du kontakta oss på [email protected] att: Mary Svartzengren.