I forbindelse med den ny sundhedslov, bliver det formentlig vedtaget, at sygehuse kan få lov at anvende GPS sporing af personer, der ikke er i stand til at tage vare på deres egen sikkerhed, hvis de forlader sygehuset. I udkastet til lovforslaget står der blandt andet:

Efter gældende ret er det ikke tilladt for sygehusene og sundhedspersoner at udstyre en patient med en GPS uden vedkommendes samtykke. I de tilfælde, hvor patienten har forladt eller er ved at forlade sygehuset, er det efter gældende ret heller ikke tilladt for personalet at føre patienten tilbage til sygehuset eller at tilbageholde patienten imod dennes vilje. Personalet må i dag tilkalde og afvente politiet. Regeringen ønsker at styrke omsorgen overfor og beskyttelsen af demente og andre indlagte patienter, der på grund af en varigt nedsat psykisk funktionsevne ikke formår at tage vare på sig selv, og som risikerer at komme til skade, hvis de forlader sygehuset. Det er på denne baggrund regeringens ønske, at sundhedspersonalet får mulighed for at tage vare på disse patienter ved at give sundhedspersonalet mulighed for at anvende personlige alarm- og pejlesystemer, f.eks. GPS, på indlagte varigt inhabile patienter, og for i helt særlige tilfælde fysisk at kunne tilbageholde eller tilbageføre disse patienter til sygehuset, hvis de har forladt eller er ved at forlade sygehuset.

Enkelte sygehuse forventer, at det ændringen bliver vedtaget. Stella Care har allerede leveret GPS sporingssystemer til de første sygehuse.

Udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven kan læses her.