Læs om vores visioner for fremtidens plejecentre i Fremtidens Pleje.
Vi ønsker at fremtidens plejecentre får nye og integrerede løsninger f.eks. lokale lokaliseringsløsninger, så vi sikre en værdig og effektiv ældrepleje, der ikke går på kompromis med nærheden.

Læs artiklen her side 11,20 & 26