Aage lider af demens og har gjort det siden 2008. Aage har fra tidligt i sit forløb haft en GPS trackeren Care Tracker fra Stella Care. Det bevirkede, at Aage frit kunne løbe ture i skoven og han havde sin frihed til at færdes på egen hånd. Nu er Aages demenssygdom desværre så fremskredet, at han sjældent færdes alene. Vi har lavet en lille film om Aage og hans kone Rita og om deres liv med demenssygdommen. Filmen viser nogle af de ting og situationer, som man kommer ud for, når man lever med en demenssygdom tæt inde på livet.

Tak til Aage Rasmussen og hustru Rita Knudsen, til demenskoordinator Inge Tranholm samt til tv-producer Mikkel Keldorf.