Den 28. marts 2012 etablerede vi Stella Care ApS. Forinden havde vi i fritiden arbejdet på at udvikle Care Trackeren. På Demenskoordinatorernes årskursus i september 2012 kunne vi for første gang præsentere vores produkt. Der var stor interesse og kort tid efter fik vi vores to første kunder; Skanderborg kommune og Rødovre kommune. Siden har udviklingen og kundetilgangen virkelig taget fart. Specielt har 2014 og starten af 2015 været helt forrygende for os.

Mere end 35 kommuner er nu kunder hos os. Vi oplever tit at vores kunder anbefaler os til andre, og vi ad den vej får nye kunder. Det synes vi er dejligt. Vi oplever også at flere kommuner udfaser deres gamle og forældede GPS systemer til fordel for den tidssvarede Care Tracker.