15 personer med demens omkom i 2014 efter at have forladt deres hjem eller plejehjem. Vi kender endnu ikke antallet for 2015, men det er forhåbentlig lavere.

Vores mission hos Stella Care er, at ingen personer forsvinder og især at ingen omkommer. Vi ved, at de pårørende, og ofte også plejepersonalet bliver bange og bekymrede, når en person med demens savnes. Vi vil gøre hvad vi kan, for at den situation undgås. Særlig tragisk er det, når en person omkommer. Især hvis det kunne have været undgået, hvis personen havde haft en fungerende GPS tracker med sig.

Vi har heldigvis flere muligheder for at nå vores mål:

Vi har udviklet et system, der er meget nemt at bruge. Det er også sikkert, for du kan hele tiden se på app’en på telefonen, om systemet virker som det skal og om alting er i orden. Du kan blandt andet også se, hvor meget batteri, der er tilbage på GPS trackeren. Vi udvikler og forbedrer hele tiden vores system med fokus på brugervenlighed og sikkerhed.

Hos Stella Care er det vores erfaring, at det, ud over politisk fokus og vilje, også handler om indstillingen til brugen af GPS i de enkelte kommuner og på de enkelte plejecentre.

Vi oplever, at personalet på plejecentrene gerne vil sikre personer med demens med GPS sporing, men ressourcerne ikke altid bliver sat af til det.

Vi kan påvirke kommunerne til at betale for GPS til de borgere, der har behov for det. Der er fortsat kommuner, der tøver eller ikke vil betale for GPS til deres borgere med demens. Heldigvis indser flere og flere kommuner, at det ikke kun handler om økonomi, men også om tryghed og i yderste konsekvens liv eller død. Vi mener i Stella Care at det må være kommunens eller plejecenterets opgave at sikre deres demensramte borgere. Nogle overlader opgaven til politiet. Det er ikke rimeligt for nogen parter og i øvrigt samfundsmæssigt også den dyreste løsning.

Vi har en lang række kommuner, som vi har et glimrende samarbejde med. Det viser os, at når det prioriteres oppefra, så er der styr på de dementes færden.

Vi oplever ikke, at det er et stort problem, at de demente borgere tager GPS trackeren af. Hvis der i kommunen er politisk vilje til helhjertet at udstyre de demensramte med GPS, så fungerer det også. Det kræver naturligvis at kommunens politik på området implementeres helt ud i de enkelte plejecentre.

Men det er klart, at hvis der ikke sættes ressourcer af til oplæring af personale, så bliver resultatet derefter. Og konsekvenserne er i værste fald det, som vi har oplevet i Nordjylland i december måned.

Hvis du har forslag eller ideer til, hvad vi kan gøre for at udbrede brugen af GPS sporing og til at få alle kommuner til at indse, at det er en kommunal opgave, så vil vi naturligvis gerne høre om det.